Benodigd bedrag: Behaald bedrag:
Deelnemers:
Deadline
Dagen
Uren
Minuten

Wie zijn wij

Wie zijn wij: Elian, Yolanda, Priya

Bron: Eindhovens Dagblad

Je weet pas wat je mist als het er niet meer is….

Die gedachte en dat gevoel hadden veel buurtbewoners, toen buurtcafé Balls op 1 augustus 2019 haar deuren sloot. Samen met de sluiting van de Zuidwester en het afketsen van de mogelijkheid om een buurtontmoetingsplaats te maken in de Gerarduskerk of de Jozefschool , ging er een golf van teleurstelling door de wijk.

Kansen

In de afgelopen jaren is duidelijk geworden dat er behoefte en draagvlak is voor een plek waar buurtbewoners elkaar kunnen treffen. Koningsdag, de Zinderende Zomer Zondag en een mogelijkheid voor Stratummers om te delen in elkaars gezelligheid. Wij hebben de overtuiging dat we een nieuwe buurtontmoetingsplaats gaan creëren met ‘HuiskamerStratum’.

Wie zijn wij:

Priya richtte zeven jaar geleden de FeelGood Market op en weet hoe je met creativiteit en lef een ‘FeelGood’ sfeer kunt maken. Elian droomt al lang van een eigen horecazaak met de sfeer van een buurtcafé. Yolanda heeft het talent om mensen met elkaar in contact te brengen en streeft naar een plek waar vriendschap en warmte heerst.

De handen in een geslagen voor een inspirerende ontmoetingsplek

We staken de afgelopen maanden onze tijd in het maken van een bedrijfsplan. We vinden het belangrijk dat er een plek komt waar iedereen zich thuis voelt en alle buurtbewoners er gezelligheid kunnen vinden. Zo zien we dat voor ons:

In de ochtend: koffiebar tot 15 u

In de ochtend vind je kwaliteitskoffie en thee, uitstekende taarten en gebak, je kunt een krantje of een boek lezen of komen werken aan een tafel met wifi en stopcontacten. We gaan heerlijke verse biologische salades, broodjes en soep serveren in lunchtijd. Boodschappen hiervoor doen we zo veel mogelijk bij de Genneper Hoeve. Er is ook een speelhoek voor de kinderen.

In de middag: vanaf 15 u gaat het café open

Gezellig samenkomen voor jong en oud met regelmatig een activiteit. Denk aan live muziek of leuke dansavonden, een potje poolen, darten of een kaartje leggen. Samen voetbalwedstrijden kijken of gewoon buurten met de buurt tot in de kleine uurtjes. We staan open voor nieuwe ideeën dus laat gerust iets van je horen!

Elian Cremers: masterelian@gmail.com 0641397525
Yolanda Jochems: info@voetenvrij.nl 0623553261
Priya van Breugel: priyavanbreugel@icloud.com

Hoe gaan we het aanpakken

Up-to-date maken

Het pand heeft achterstallig onderhoud. We moeten investeren om het café weer aan alle veiligheids- en horecanormen te laten voldoen en het een aantrekkelijke inventaris te geven. Elian Cremers legt zelf € 25.000 in als werkkapitaal. Daarnaast is voor de verbouwing en inrichting nog € 90.000 nodig.

We kunnen het niet alleen. Wel samen.

Dit bedrag hebben we niet zelf beschikbaar en daarom starten we een crowdfunding-actie. We willen ons doel graag bereiken zonder commerciële lening bij een bank of kredietverstrekker. De nieuwe eigenaar van het pand helpt ook mee door met ons gunstige afspraken te maken over de huurlasten tijdens en na de verbouwing. Iedereen uit Stratum, die wil investeren met een geldlening of een financiële bijdrage, helpt mee om het buurtcafé weer open te krijgen.

Sponsoring door bedrijven en organisaties

Naast crowdfunding maken we een Wall of Fame. We hebben ongeveer 40 bedrijven nodig. die maandelijks € 25 betalen voor een periode van minimaal 3 jaar. Ieder krijgen zij een aantrekkelijke metalen plak met de bedrijfsnaam of logo. Deze worden bij elkaar geplaatst in het nieuwe pand. De opbrengsten van de Wall of Fame vormen een extra garantie voor de terugbetaling van de crowdfund-lening. Verderop meer info hierover.

Eerst geloven, dan ga je het zien

Wij zijn vol vertrouwen dat het lukt. De prachtige locatie aan het park, de trouwe bezoekers van het voormalige café en natuurlijk de unieke buurtbewoners uit Stratum. Wij zien deze succesvolle, gezellige ontmoetingsplek echt al helemaal voor ons.

Facebook

We hebben een Facebook pagina geopend: Huiskamer Stratum met up to date nieuws dus check regelmatig onze Facebook pagina!!!

Tot slot

Als het ons allen lukt om het benodigde bedrag bij elkaar te brengen, organiseren we natuurlijk een knallend feest voor alle mensen die hebben meegedaan aan de crowdfunding en de sponsoren van de Wall of Fame.

Elian, Priya, Yolanda willen jullie bij voorbaat hartelijk danken. Het wordt sowieso een opwindende jaarwisseling voor ons. Mocht er iets niet duidelijk zijn of heb je ergens vragen over neem dan gerust contact met ons op.

Crowdfunding Huiskamer Stratum

Welkom op onze website en misschien help je zelfs mee aan de realisatie van Huiskamer Stratum.

Op maandag 16 december 2019 om 20 u is er een bijeenkomst in de Zuidwester, Cyclamenstraat 1, 5644 KH te Eindhoven. Je bent van harte welkom. Mocht je verhinderd zijn dan is dat geen probleem. Je kunt nu al meedoen!

Hieronder staan de mogelijkheden van onze crowdfunding. We nodigen je uit om dit te delen met zoveel mogelijk vrienden en bekenden.

1. Crowdfunding door middel van een lening met een rentevergoeding van 5% per jaar.

Per jaar wordt 1/5 deel van de lening, inclusief rente terugbetaald. Na 5 jaar heb je het geld dus terug met 5% rente. Mocht je om bijzondere redenen (geloof) geen rente willen accepteren dan maken wij de lening renteloos.

De mogelijke investeringsbedragen zijn:

€100,- €250,- €500,- €750,- €1000,- of meer.

Een voorbeeld wanneer je € 1000,- uitleent.

Jaar Resterend Leenbedrag Aflossing Per Jaar Rente Totaal Ontvangen
1 € 1000,- € 200,- € 50,- € 250,-
2 € 800,- € 200,- € 40,- € 240,-
3 € 600,- € 200,- € 30,- € 230,-
4 € 400,- € 200,- € 20,- € 220,-
5 € 200,- € 200,- € 10,- € 210,-

Het totaal ontvangen bedrag na 5 jaar is dan € 1150,-

Het bedrag kun je overmaken op: Bankrekeningnummer: NL94 RABO 0170 0530 40 t.n.v. Stichting PLUS.

Gelieve bij omschrijving vermelden dat deze deelname een lening is en tevens uw emailadres en telefoonnummer. Dan neemt de stichting contact met je op ter bevestiging van de ontvangst van jouw deelname. (We hebben vernomen dat het niet bij alle banken lukt om het @ teken te gebruiken, gebruik dan het woordje "at" in plaats van het @ teken.)

(ter info: zie bijgevoegd leenovereenkomst).

2. Crowdfunding door middel van een gift.

Hieraan zijn geen minimum- of maximumbedragen verbonden. Uiteraard is ieder bedrag welkom.

Voor giften boven €100,- krijg je een kortingskaart met 20% korting op leuke producten en verschillende diensten van bevriende bedrijven uit de regio.

Je kunt een bedrag overmaken op: Bankrekeningnummer: NL94 RABO 0170 0530 40 t.n.v. Stichting PLUS.

Gelieve bij omschrijving vermelden dat deze deelname een gift is en tevens uw emailadres en telefoonnummer. Dan neemt de stichting contact met je op ter bevestiging van de ontvangst van jouw deelname. (We hebben vernomen dat het niet bij alle banken lukt om het @ teken te gebruiken, gebruik dan het woordje "at" in plaats van het @ teken.)

Wall Of Fame

Naast de crowdfunding willen we ook een Wall of Fame voor bedrijven en organisaties maken. We hebben ongeveer 40 bedrijven nodig. Deze gaan maandelijks € 25 euro betalen voor een periode van minimaal 3 jaar. Dus laat jouw bedrijf zien in het nieuwe buurtcafé van Stratum! Dat wil zeggen met een mooie metalen plak met daarop jouw bedrijfslogo aan de muur. Het is leuk dat iedereen kan zien dat jij dit initiatief sponsort en meteen ook een gelegenheid om jouw bedrijf te promoten. De opbrengsten van de Wall of Fame vormen een extra garantie voor de terugbetaling van de crowdfund lening.

Wat geven wij terug?

De bedrijven die hieraan meedoen mogen jaarlijks met hun afdeling een avond gratis komen poolen/darten als bedrijfsuitje. Bovendien zijn de maandelijkse betalingen in verband met de Wall of Fame voor de ondernemers fiscaal aftrekbaar van het bedrijfsresultaat.

Interesse in een plaatsje aan de wand?

Als je interesse in een plaatsje aan onze Wall of Fame hebt, stuur dan een mailtje naar André Martens, onze financieel adviseur (Strataego Advies) andre@strataego-advies.nl of bel 06-53187156. Ook voor overige vragen omtrent financiën kun je bij André terecht.

Wanneer het bedrag behaald wordt komt er een groot feest voor alle mensen die hebben meegedaan aan de crowdfunding en de sponsoren van de Wall of Fame.

Veel gestelde vragen

1. Wat voor soort lening wordt verstrekt?

De maximale looptijd is 5 jaar tegen 5% rente. Ieder kalenderjaar wordt 1/5 deel van de investering terugbetaald, vermeerderd met het verschuldigde rentebedrag over het leendeel van dat kalenderjaar. Het rentedeel in het eerste jaar betreft dus rente over het volledige bedrag. Het rentedeel in het tweede jaar betreft rente over 4/5 deel, enzovoorts.

2. Wat gebeurt er met mijn inleg / gift totdat de leningaanvraag is volgeschreven?

Jouw investering wordt gestort op de bankrekening van Stichting Ontwikkeling Sint Gerardusplein e.o.. Dit is een aparte rekening waarop alle investeringen die in leningaanvragen zijn gedaan worden gestort. Over deze rekening wordt geen rente vergoed.

3. Wat gebeurt er als de leningaanvraag is volgeschreven?

Als de inschrijfperiode is verstreken en de leningaanvraag is volgeschreven, wordt de leningaanvraag definitief gemaakt. Er wordt een leningovereenkomst gesloten tussen jou en de ondernemer, waarna de lening wordt uitgeboekt aan de ondernemer.

4. Hoe wordt mijn investering contractueel vastgelegd met de onderneming?

Als de leningaanvraag definitief is volgeschreven, wordt er een leningovereenkomst gesloten tussen de ondernemer en jou als investeerder. De Stichting Ontwikkeling Sint Gerardusplein e.o. zal deze leningovereenkomst tussen jou en de ondernemer vaststellen.

5. Wanneer wordt er geïncasseerd en uitgekeerd?

Als je een inschrijving op een leningaanvraag doet, wordt het geïnvesteerde bedrag gereserveerd op de rekening van Stichting Ontwikkeling Sint Gerardusplein e.o.. Op het moment dat de leningaanvraag is volgeschreven en definitief is gemaakt, wordt de investering uitgeboekt aan de ondernemer en start de uitbetaling van rente en aflossing. Bijvoorbeeld: als de lening op 20 januari 2020 wordt uitgeboekt, ontvang je de eerste uitbetaling van rente en aflossing op 20 januari 2021.

6. Welke risico’s zijn verbonden aan de investering?

Je begrijpt als investeerder dat geld uitlenen een mooi rendement met zich mee kan brengen, maar ook dat risico’s niet uitgesloten kunnen worden. Indien de geldnemer, om welke reden dan ook, niet meer aan zijn betalingsverplichtingen kan voldoen, loopt de investeerder het risico om zijn investering in de betreffende leningaanvraag geheel of gedeeltelijk te verliezen.

7. Wat gebeurt er als de onderneming failliet gaat?

Ten behoeve van de mensen die geld uitlenen aan de horeca-exploitant zullen er zekerheden worden gevestigd in verband met het te financieren pand. Denk aan het verpanden van de inventaris en de goodwill en de voorraad , ten behoeve van de mensen die geld hebben geleend aan de exploitant.

8. Wat gebeurt er als de Stichting Ontwikkeling Sint Gerardusplein e.o. stopt te bestaan?

Bij het stopzetten van de activiteiten van de stichting, raakt dat de belangen van de investeerder niet. De leningovereenkomst tussen de ondernemer en de investeerder blijft onverkort van kracht. De stichting is geen partij in deze leningovereenkomst. De uitbetaling van rente en aflossing uit hoofde van de leningovereenkomst tussen ondernemer en investeerder lopen rechtstreeks tussen ondernemer en investeerder.

9. Stel dat het niet lukt om het totaalbedrag op te halen. Wat dan?

In verband met gemaakte afspraken met de aannemer en leveranciers, dienen we op 11 januari 2020 over het totaalbedrag te beschikken. Mochten we er op 11 januari 2020 niet in geslaagd zijn om de benodigde euro verzameld te hebben, zullen we het project afblazen en krijgt iedereen die geld gestort heeft, zijn geld terug. Stichting Ontwikkeling St. Gerardusplein houdt hier toezicht op.

10. Wat gebeurt er als de ondernemer komt te overlijden, voordat de lening is afgelost?

Er wordt een levensverzekering afgesloten die na overlijden uitkeert waarmee de nog openstaande leningdelen zonder rentedeel terug betaald kunnen worden.

De Stichting Ontwikkeling Sint Gerardusplein e.o.

Waarom een nieuwe stichting naast Stichting Plus

Sinds 2002 zet stichting Plus zich in om de sociale cohesie in de wijk te versterken door structurele en eenmalige activiteiten te organiseren. Door de inzet van bewoners uit de wijk en omliggende wijken zijn hiermee al prachtige resultaten behaald. De gemeente ondersteunt ons door jaarlijks een budget beschikbaar te stellen.

Soms komen er ideeën en plannen vanuit buurtbewoners die veel waarde toe kunnen voegen aan de sociale of maatschappelijke belangen van de wijk. Wanneer er (onvoldoende) financiële middelen voor deze initiatiefnemers ontbreken, beoogt de stichting fondsenwerving mogelijk te maken zodat een waardevol idee werkelijkheid kan worden.

Optimale bestemming voor het ingelegde geld.

De nieuwe stichting is zo ingericht dat het fiscaal en juridisch mogelijk is om via crowdfunding geld te op te halen. Crowdfunding is het investeren met of uitlenen van relatief kleine bedragen door een grote groep investeerders aan particulieren of ondernemingen, meestal via een online platform. De stichting treedt hierbij op als Zekerhedenagent zonder tussenkomst van commerciële crowdfunding platforms of kredietverstrekkers. De stichting heeft geen winstoogmerk en rekent geen kosten. Hiermee garandeert de stichting maximale bestemming voor het ingelegde geld.

Waarom wij dit doel van harte ondersteunen

Een groep buurtbewoners heeft vanaf 2013 gewerkt aan een nieuw sociaal hart van de wijk in de Gerarduskerk. Na vijf jaar gaf het parochiebestuur de voorkeur aan Sportcity. De gemeente Eindhoven verkocht in 2018 de voormalige St. Jozefschool en sluit eind 2019 de Zuidwester. Hiermee raakt een geschikte locatie voor buurtontmoeting verder uit beeld. We Huiskamer Stratum als een mogelijkheid om een inspirerende ontmoetingsplaats voor de buurt te creëren.

Wie zijn wij

Wim Raaijmakers, voorzitter - jarenlang actief in de buurt en attent op illegaal verhuur van woningen Jurgen Vermolen, secretaris - van kinds af aan in de buurt actief bijvoorbeeld Dwaaltheater Ad van Best, penningmeester - sinds 1982 woonachtig in de buurt en betrokken bij buurtinitiatieven

Mail: sog@gerarduspleinplus.nl

SA logo